Energy Coach

Gör det enkelt, roligt och lönsamt att spara energi med en personlig coach

TYDLIGT BEHOV

För organisationer med hög energianvändning är det idag absolut nödvändigt att arbeta med sina energikostnader och klimatpåverkan. Samtidigt saknar många små och medelstora organisationer resurser och tid för att bygga kunskapen hos egen personal. Lösningen blir oftast enstaka snabba investeringar och lösryckta konsultinsatser.

BEPRÖVAT KONCEPT

Energy Coach-konceptet baseras på lärdomar från projekt som Aktea drivit med hundratals organisationer. I snitt har organisationerna effektiviserat sin energianvändning med över 15%.

Energy Coach är ett abonnemangsbaserat program för organisationer som vill satsa på effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan.  

KONTAKTA OSS
PERSONLIG RÅDGIVARE

Din personliga Energy Coach är en erfaren energispecialist som blir ett bollplank och din högra hand i arbetet. Tillsammans hittar ni smarta energisparande åtgärder, engagerar medarbetare, analyserar energistatistik, bygger upp en intern kunskap i organisationen, genomför investeringar och mycket mer. Med vår modell kan ni till och med skapa ett eget energiledningssystem för organisationen.

Referenser

VK MEDIA
 

Framgångsrik jakt på energiläckage hos VK Media i Umeå. Mediehuset har fått hjälp av Aktea att minska sina energikostnader, med fokus på tryckeriet. Efter ett år har de tillsammans sparat 5 % och flera åtgärder väntar.

BAGERIET SJÖSTRAND & ERICS BRÖD

I en slöserijakt under ledning av oss på Aktea, fick man även upp ögonen för de mjuka åtgärderna, som många gånger är helt investeringsfria.


 

PASTORAT I NORRA SVERIGE

Pastoratet har börjat arbeta med energieffektiviserings-åtgärderna, som enligt beräkning kommer att ge besparingar med strax över 13 % av den totala energianvändningen.
 
 

ICA MAXI NACKA
 

Modern kylteknik, intrimmad ventilation och ny belysningn – åtgärderna innebär besparingar på 1,5 miljoner kronor per år.


 

Så funkar Energy Coach

PERSONLIG ENERGY COACH

Kärnan i Energy Coach är den personliga rådgivaren som du träffar via webbmöten åtta gånger om året. Där går ni igenom arbetet som gjorts och planerar för kommande åtgärder. Genom att bolla tankar och upplägg med din Coach kommer du att satsa på rätt frågor och ta dig an dem på rätt sätt.

SLÖSERIJAKTEN

I paketet ingår även ett årligt halvdagsevent, Slöserijakten, på plats i en av dina anläggningar. Er personliga Coach ger först alla deltagare en kortare utbildning om energieffektivisering och sedan går ni ut tillsammans och letar förbättringar. Det är ofta en mycket uppskattad dag fylld med engagemang och idéer för framtiden.

DELA ERFARENHETER

Som deltagare i Energy Coach kopplas du in i ett nätverk med andra företag där cirka 8-12 organisationer deltar i varje nätverk. Vi arrangerar fyra webbaserade nätverksträffar per år för erfarenhetsutbyte med varandra. Varje möte leds av en erfaren energispecialist som också delar kunskap om något aktuellt ämne.

DIGITAL ARBETSYTA

Samlingspunkten för alla dessa delar är en digital arbetsyta som är personligt utformad för just din organisation. Här planerar du och din Energy Coach organisationens energiarbete och följer upp att ni når era mål. Här finns även mycket kunskap om energieffektivisering – allt från strategier och kommunkation till olika tekniska lösningar.

Ett samarbete mellan Aktea Energy & Vattenfall

Konceptet Energy Coach drivs av Aktea Energy och har utvecklats med Vattenfall som samarbetsparter.

Aktea Energy är en av Sveriges ledande teknikoberoende enregikonsulter. Från våra kontor över hela Sverige hjälper vi våra kunder till sunda inomhusklimat, effektivare energianvändning, solceller och elektrifiering.

Vattenfall, vår samarbetspartner i Energy Coach, är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Vattenfalls vision är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Kontakt

Redo att ta tag i energiarbetet? Anmäl intesse nedan så kontaktas ni av Vattenfall inom kort.